ir. Jan de Jong

Achter Natuurresultaat.nl staat ir. Jan de Jong, rentmeester i.o., adviseur en projectleider. Hij werkt in opdracht van overheden, non-profitorganisaties en particulieren. Leidt projecten voor natuurbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of provinciale landschappen. Natuurresultaat.nl adviseert en begeleidt ook particulieren onder wie agrariërs die landbouwgrond met een natuurbestemming beheren, landgoedeigenaren die grond verhuren of bijdragen in het onderhoud.

Natuur en landschap versterken op een moderne, financieel innovatieve manier

“Ik adviseer bestuurders over strategische grondaankopen en leid projecten vanaf de eerste intenties tot en met het passeren van de akte. Mijn focus ligt op het einddoel: stukjes natuur met elkaar verbinden om de biodiversiteit in Nederland te vergroten. Zodat otters en lepelaars ruimte krijgen. En mensen waterrijke aantrekkelijke natuur al jong leren waarderen en respecteren. Ik ben gedreven om te doen wat nodig is:
strategisch en praktisch projecten leiden, obstakels slechten, mensen met elkaar in contact brengen, commitment creëren, creatief zijn in het vinden van financiële kansen. En planmatig voortdurend blijven toewerken naar het eindresultaat.” Jan de Jong

Zullen we overleggen over het project dat u wilt realiseren?
jandejong@natuurresultaat.nl of 06 18 19 43 66.

in opdracht
projecten
natuur