Uw project

Zoekt u naar

  • efficiënter beheer van groen, natuur en recreatie?
  • kansen om natuureenheden te realiseren?
  • nieuwe verdienmodellen voor groen?
  • cofinanciering voor natuurgebieden en bijdragen uit de markt?
  • projectvoorstellen?
  • koppeling van water, natuur, recreatie en erfgoed?
  • verbinding tussen de samenleving en de natuur? Draagvlakverbreding?

 

Natuurresultaat.nl leidt de projecten, organiseert de financiering, spreekt de voorwaarden af en bereidt de koopovereenkomst voor. Als een makelaar in aantrekkelijke natuur.

Aantrekkelijke zelfstandig functionerende natuur is niet alleen belangrijk voor planten en dieren: uitzicht op natuur levert ook hogere economische waarde op voor vastgoed en verbetert het welzijn omdat mensen ontspannen in echte natuur vlakbij hun stad. Klik hier voor het werk van Jan de Jong en Natuurresultaat.nl

Naast de projecten van Natuurresultaat.nl zien we andere, landelijk bekende voorbeelden in Oegstgeest (een vogeleldorado met lepelaars), Nieuwkoop (de otter is terug). Inspirerend is ook het wetlandcentre in Londen of de top 5 van 50 dingen die je moet hebben gedaan voor je 12 bent!

Zelfstandig functionerende natuur 

Het werk van Jan de Jong en Natuurresultaat.nl