Resultaat

Sinds de jaren negentig werkt Jan de Jong met resultaat aan natuur en grondzaken. Als een groene draad loopt het verbinden van stedelijke omgeving, mensen en natuur door zijn werk. Natuur moet in zijn visie financieel-economisch zelfstandig functioneren, liefst met zo min mogelijk subsidie. Zoals vroeger de landgoedeigenaren leefden van land- en pachtopbrengsten, is het nu zaak om de relatie tussen natuureenheden en inkomsten te herstellen.Natuurresultaat.nl adviseert hierover en leidt projecten. Altijd met het einddoel voor ogen en gefocust op praktisch resultaat.


Ervaring in werk en opdrachten:

Provincie Zuid-Holland – projectleiding

  • 700 hectare in eigendom en beheer overdragen
  • beheermodellen Groen voor efficiency en verdienvermogen
  • implementatie gelijkberechtiging natuurbeheerders (EHS-gronden)

Nationaal Groenfonds – advies

  • verkenning groeninclusief bouwen in de zorgsector

Zuid-Hollands Landschap – afdelingshoofd

  • grondaankopen Meerjarenbeleidsplan
  • tweede Maasvlakte, natuur en leefomgeving

Milieufederatie Noord-Holland – campagneleider waterschapsverkiezingen